Huvudmeny

Uthålligt företagande

Om regionala förutsättningar och entreprenörskap (2012) Studentlitteratur

Margareta Oudhuis, universitetslektor

Under 2007 initierade Högskolans ledning ett forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden för att öka kunskaperna om varför så många företagare i bygden varit framgångsrika och hur de kunnat bemästra svåra situationer. Intresse riktades också mot det kluster av företag som formats i Sjuhäradsbygden och vad det betytt för den fortsatta utvecklingen av näringslivet. Projektet har resulterat i tre rapporter i Högskolans rapportserie Vetenskap för profession: Knalleandan – drivkraft och förändring (2007), Framgångsrik förnyelse (2009) och Knalleandan i gungning? (2010). I september 2012 kommer boken Uthålligt företagande ut, med sin grund i tidigare tre studier men med tillägg av jämförelser med Gnosjöregionen och Siljanområdet. Vidare har fokus förskjutits till frågan om hur en framgångsrik utveckling under 300 hundra år för de textila näringarna i Sjuhärad kan förklaras.

Projektdeltagare

Björn Brorström, Högskolan i Borås 
Anders Edström, Högskolan i Borås 
Torbjörn Ljungqvist, Högskolan i Borås                                                                             
Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås