Huvudmeny

Arbetsliv och akademi

i gemensam kunskapsbildning - för vem och för vad?


Christer Theandersson, universitetslektor

Projektets syfte är att undersöka den gemensamma kunskapsbildning som växer fram i mötet mellan akademi och skilda företrädare från arbetslivet. Projektet studerar främst arbetslivets företrädare och hur deras relationer sinsemellan samt gentemot deltagande forskare påverkar denna kunskapsbildning. Projektet utgår från ett antal fall, där det kan finnas skilda och t o m motstridiga intressen bland arbetslivets företrädare beroende på yrke/profession, vilken hierarkisk nivå man befinner sig på och om man företräder arbetsgivare eller arbetstagare.  

Projektdeltagare

Christer Theandersson, universitetslektor
Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet