Huvudmeny

Nätverk och elevers attityder

Mary-Anne Holfve-Sabel, universitetslektor

I ett publicerat arbete ”Comparison of popular and lonely students’ attitudes, and their relationship to the classroom situation as reported by teachers.”British Journal of Education, Society and Behavioural Science 4(7):897-921, 2014 visas att elevers attityder kan vara mycket växlande oavsett vilken kategori de tillhör.Här har jag också kunnat konstatera att skolklasser med fåtal nätverk har bättre arbetsklimat och trivsel.

Begreppet ”Students’ Wellbeing” har studerats på senare år framförallt inom australisk, kanadensisk och i viss mån holländsk pedagogisk forskning. I artikeln “Learning, interaction and relationships as components of student well-being: differences between classes from student and teacher perspective” Social Indicators Research 119:1535-1555, 2014 gick det utifrån materialet som ingår i projektet Klassen-eleven-läraren att visa hur den konstruerade variabeln Students’ Wellbeing har en stark och positiv korrelation med variablerna Students’ Learning, Students’ Judgements of Teacher-Student Relationships samt till Social Relations in Classrooms. Tillsammans förklarar dessa tre variabler 72 % av variabiliteten mellan klasserna för Students’ Wellbeing. Det föreligger samtidigt påtagliga skillnader i lärarnas bedömning av sina egna skolklasser när de med högst scoring för Students’ Wellbeing jämförs med dem som har lägst scoring. Dessa avgörande skillnader i klassrumsmiljöer där en mängd kunskapsutveckling sker är viktiga att känna till när vi utbildar blivande lärare.