Huvudmeny

Organisatorisk resiliens:

Vad är det som gör företag och organisationer livskraftiga?

Margareta Oudhuis, universitetslektor

En tvärvetenskaplig forskargrupp bestående av forskare vid främst Högskolorna i Borås och Skövde bedriver olika projekt som studerar hur företag och organisationer bygger upp och kombinerar ekonomiska, tekniska och sociala resurser i syfte att stärka sin livskraft och förmåga att motstå kriser och påfrestningar. För närvarande bedrivs också ett gemensamt bokprojekt.

Syftet med boken är att visa på hur begreppet organisatorisk resiliens kan användas för att förstå vad som kan göra organisationer långsiktigt framgångsrika och hur en organisation på bästa sätt kan förbereda sig på en osäker framtid i en komplex affärsmiljö.

Projektdeltagare/antologiförfattare

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås (red och bitr forskningsledare)
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde (red och bitr forskningsgruppsledare)
Roy Andersson, Högskolan i Borås
Thomas Andersson, Högskolan i Skövde
Anders Edström, Högskolan i Borås
Nomie Eriksson, Högskolan i Skövde
Per Forsberg, Uppsala universitet
Torbjörn Ljungkvist, Högskolan i Skövde
Bertil Rolandsson, Göteborgs universitet