Huvudmeny

Top Performance

Margareta Oudhuis, universitetslektor

Forskningsprojektets övergripande syfte är att studera vilka faktorer som ligger bakom toppresterande elitidrottsklubbars framgång. Syftet är även att se om man kan föra över framgångsfaktorerna till spetsföretag och vice versa, dvs. om samma faktorer kan förklara framgång inom elitidrotten som inom spetsföretagen. Intervjuer med nyckelpersoner och deltagande observationer inom utvalda elitidrottsklubbar kommer att göras. Även andra organisatoriska förutsättningar kommer att studeras. Idrotterna inkluderar fotboll, ishockey, basket och handboll. Även en referensgrupp bestående av mycket framstående tränare är vidtalade och ingår i projektet (Conny Evensson, Bengt Johansson, Tommy Svensson).

Projektdeltagare

Margareta Oudhuis, Högskolan i Borås
Stefan Tengblad, Högskolan i Skövde
Lena Abrahamsson, Luleå Tekniska Universitetet
Sven Hemlin, Göteborgs universitet
Gert Ohlin, Sustainable Performance