Huvudmeny

Människan i vården

Beskrivning

På Högskolan i Borås bedriver vi forskning som visar på lösningar som förändrar samhället till det bättre.

Vår forskning inom Människan i vården fokuserar på patienten och den som ger vård. Vi sätter också fokus på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på den ledning och organisering som sker inom vården.

Oavsett ur vilken aspekt vi studerar vården måste vi förstå hur människor upplever och påverkas av det som sker. På Högskolan i Borås vill vi bidra till att göra vården mer mänsklig, trygg och säker, oavsett om det gäller möten, bedömningar, organisering eller den vårdande behandlingen.  

Allt mer vård sker idag utanför den traditionella sjukhusmiljön, i till exempel hemmet eller i ambulans. Vi har dessutom en äldre befolkning som lever längre med sjukdom. Detta leder bland annat till att avancerad och högteknologisk sjukvård ska utföras av patienten och dennes närstående. Det skapar också nya utmaningar för de människor som arbetar inom vården. 

Högskolan i Borås bedriver nationellt ledande forskning inom akut och prehospital sjukvård framförallt inom centrumbildningen PreHospen - Centrum för prehospital forskning.

Högskolan bedriver forskarutbildning inom området Människan i vården i forskarutbildningsämnet vårdvetenskap.

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare