Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Människan i vården
2016
Välj

Carl Magnusson

Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Nu drar ett projekt igång som ska studera om det är patientsäkert.

Anne-Louise Bergh

Forskning visar stora brister i patientundervisande arbete

Allt fler blir äldre och därmed ställs ökade krav på sjuksköterskors förmåga att stödja patienters lärande om hur de kan ta hand om sin egen hälsa.


Simulering kan bli modellen för sjuksköterskestudenter

Anders Sterners mål är att kunna rusta blivande sjuksköterskor så att de bättre klarar akuta situationer i arbetslivet.


Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Forskning pågår för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.


Distriktssköterskan är en mångkunnig specialist

Vad som är unikt med distriktssköterskan? Det diskuterade lärare från hela Sverige under en konferens i Borås 2-3 juni.


Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården

I dag offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården.


Kommunicera mera för en bättre äldrevård

En färsk och unik studie visar att kommunikation mellan sjukvårdspersonal och äldre människor som vårdas i hemmet är viktig men ibland svårhanterlig.


Patienter och personal vinnare vid organisationsutveckling

En ny och unik studie av forskare vid KTH och Högskolan i Borås visar att organisationsutveckling inom vården leder till ett antal förbättringar.


Sjukvårdare upplever dubbla lojaliteter

Svensk sjukvårdspersonal som deltar i internationella militära insatser tänjer på lojaliteten gentemot sjukvårdsetiken.


Premiär för Forskningspodden – ny podcast från Högskolan i Borås

Idag har Forskningspodden premiär. Första avsnittet handlar om forskning kring etik i ambulanssjukvården.