Huvudmeny

Nyhetsarkiv


Människan i vården
2016
Välj

Björn-Ove Suserud

Heltäckande kunskap om prehospital vård i uppdaterad lärobok

Nyupplaga av populär lärobok möter de förändringar som ambulanssjukvården har genomgått de senaste åren.

Vårdmiljö

De går till botten med sjukskrivningarna

Sjukskrivningar är vanligt inom vården. Men vad är det som gör att man blir sjuk respektive håller sig frisk?


Boråsforskare del av uppmärksammat projekt

Isabell Fridhs forskning visar att existentiell oro är det som besvärar många sjukhuspatienter mest av allt.


Akuta bedömningar på plats – framtidens ambulanssjukvård

En bedömningsbil, en ambulansutrustad personbil, ersätter i vissa fall ambulans. Nu drar ett projekt igång som ska studera om det är patientsäkert.


Forskning visar stora brister i patientundervisande arbete

Allt fler blir äldre och därmed ställs ökade krav på sjuksköterskors förmåga att stödja patienters lärande om hur de kan ta hand om sin egen hälsa.


Simulering kan bli modellen för sjuksköterskestudenter

Anders Sterners mål är att kunna rusta blivande sjuksköterskor så att de bättre klarar akuta situationer i arbetslivet.


Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Forskning pågår för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.


4 miljoner för en attraktiv hemtjänst i Göteborg

Forskare vid Högskolan i Borås beviljas nu 3 991 000 kronor från AFA Försäkring för att för att bidra till en attraktiv hemtjänst i Göteborgs Stad.


Distriktssköterskan är en mångkunnig specialist

Vad som är unikt med distriktssköterskan? Det diskuterade lärare från hela Sverige under en konferens i Borås 2-3 juni.


Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården

I dag offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården.