Huvudmeny

Vill skapa värde för patienterna

Carolina Bergerum är doktorand vid Högskolan i Borås, hon är precis i början av sina doktorandstudier som handlar om förbättringsarbeten på Södra Älvsborgs Sjukhus. Förutom doktorandstudier arbetar hon också på kvinnokliniken på SÄS. 

Vad handlar din forskning om?Carolina Bergerum

Min forskning är alldeles i sin början, och jag har gjort en planering. Den kommer att följa förbättringsarbeten på Södra Älvsborgs Sjukhus ur patienternas, personalens och ledningens perspektiv. Fokus ligger på att involvera patienterna i förbättringsarbetet. Det är viktigt att det i vården skapas värde för patienterna i någon form och att vi tillsammans (patienter/brukare, anhöriga, personal, ledning) arbetar för att identifiera det som är värdeskapande, annars blir det ett slöseri med våra begränsade resurser.

Hur är det att arbeta som doktorand på högskolan?

Det är ett stimulerande, kreativt och spännande arbete.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut?

Nu i början av forskningen är det mycket läsning och omvärldsspaning inom ämnet som jag vill utforska. Det gör jag via webben, kollegor (forskare, lärare och doktorander) och via högskolans fina bibliotek. Det ena ger det andra. När jag är inne i intensiva "läsperioder" kan jag stanna hemma någon dag och göra det i lugn och ro, men annars tillbringar jag helst min arbetsdag på högskolan.

Kombinerar du din forskning med undervisning?

Jag undervisar inte ännu. Forskningen kombineras med arbete på Södra Älvsborgs Sjukhus, där arbetar jag deltid som vårdenhetschef inom obstetriken på Kvinnokliniken. Jag hoppas att kunna väva ihop akademi och praktik genom en interaktiv ansats i min forskning.

Vad gör du på fritiden?

Sliter ut joggingskor, sjunger i kör och försöker resa lite ibland. Min familj och det vi har tillsammans är viktig för mig, så dem prioriterar jag när jag är ledig.

Vad gör dig arg?

Detta var en svår fråga, men när jag känner mig manipulerad eller styrd av någon med egna syften, så kan jag bli riktigt arg och "motvalls". Onödigt strul, dålig planering och teknik som inte fungerar när jag behöver det irriterar mig också oerhört. Men oftast är jag en ganska medgörlig och snäll person. Jag orkar inte vara arg länge, det är alltför energikrävande. Det är bättre att ha roligt!

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén

(2015-12-18)