Huvudmeny

Forskningsfilmer

Vid Högskolan i Borås bedriver vi forskning som förändrar samhället. Vilka utmaningar står vården inför? Och hur bidrar vår forskning till att lösa dem?

Vård i hemmet

Professor Berit Lindahl forskar bland annat på patienters upplevelser av att bo hemma och att vara beroende av teknik/teknologi.

Läs mer om högskolans forskning inom vård.

Christer Axelsson är biträdande professor inom prehospital vård. Hans forskning fokuserar främst på hjärtstopp utanför sjukhus.

Professor Maria Nyström forskar om den vårdande vården - hur man möter människans behov under utmaningar som till exempel bristande resurser till vården.

Lars Sandman är professor i vårdetik och forskar om hälso- och sjukvårdsprioriteringar, delat beslutsfattande och att bedöma ny teknologi.

Fredrik Ståhl forskar för att hitta facit till hur man blir gammal och frisk.

Lena Hedéns forskning visar att vi behöver bli bättre på att lindra rädsla inte bara smärta när vi vårdar barn.

Isabell Fridhs forskning bidrar till förbättrad vård för patienter som vårdas i livets slutskede på intensivvårdsavdelningar.