Huvudmeny

Kontakta oss

Här hittar du kontaktpersoner och besöksadress till oss.

Rebecca Lindholm, kommunikatör på akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Kontaktpersoner

Anders Bremer, universitetslektor, inriktning vårdetik, etiska problem inom ambulanssjukvård och prehospital akutsjukvård

Lotta Dellve, professor, inriktning vårdens ledarskap och organisering

Ann-Charlotte Dalheim Englund, akademichef

Lina Palmér, universitetslektor, inriktning vårdvetenskap med fokus på amning

Maria Nyström, professor, inriktning existentiella frågor i samband med ohälsa Vetenskapsteori och hermeneutik.

Birgitta Wireklint Sundström, universitetslektor, inriktning tidig bedömning och optimal vårdnivå för olika patientgrupper inom ambulanssjukvård

Högskolans presskontakt

Ida Borenstein

Adress

Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Telefon

Tel +46 (0)33 435 40 00 (växel)
Fax +46 (0)33 435 44 46

Besöksadress

Högskolan i Borås, E-byggnaden