Huvudmeny

Masterutbildning

Hösten 2015 startade Högskolan i Borås en masterutbildning med inriktningen ”vårdande i högteknologisk och prehospital miljö” för att ge en fördjupad kunskap, så att sjuksköterskorna blir tryggare i sin yrkesroll.

Här fördjupar man sig inom sitt område (anestesi-, intensiv-, ambulans-, distrikts- eller akutsjukvård) samtidigt som man breddar sin kunskap. Resultatet blir en större trygghet i yrkesrollen samtidigt som man blir mer attraktiv på arbetsmarknaden och internationellt.

Studietakten sker på halvfart och innebär att studier kan kombineras med nuvarande arbete.

Exempel på kurser

Akuta bedömningar
Akut vårdande när livet står på spel
Ledarskap och förbättringskunskap för kvalitetsutveckling
Säker vård inom högteknologsk och prehospital vårdmiljö

Sök utbildningen via antagning.se (extern länk)

Har du frågor om utbildningen? Kontakta:
Björn-Ove Suserud 
Berit Lindahl