Huvudmeny
Lärare och sjuksköterskor

Utbildningsvårdavdelningar

Högskolan lägger stor vikt vid klinisk och professionsanknuten utbildning och ett nära samarbete mellan yrkesutövarna och forskarna.

Därför finns speciella utbildningsvårdavdelningar (UVA) på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) inom rehabilitering (Rehab-uva), psykiatrisk vård (Psyk-uva), ortopedkliniken (Ortoped-uva) och medicinkliniken (Med-uva).

På Alingsås lasarett finns två UVA och inom Alingsås kommun finns en kommunal utbildningsvårdavdelning (KUVO).

Sedan drygt ett år tillbaka pågår en försöksverksamhet med utbildningsambulans.

Dessa enheter har stor betydelse för utbildningen, men också för forskningen då möjligheter finns att samla data i reell vårdmiljö. Dessa utbildningsvårdavdelningar kännetecknas av en uttalad vårdvetenskaplig grund för vårdarbetet. Patientperspektivet skall tydliggöras i vårdarbetet och vårdarna skall ha en reflekterande hållning.