Huvudmeny
Bild på en person som läser på en läsplatta.

Pedagogiskt arbete

Beskrivning

Pedagogiskt arbete är ett tvärvetenskapligt ämne som behandlar frågor med relevans för skolan och andra utbildningsformer som till exempel förskola, fritidsverksamhet och högre utbildning. Inom ämnet ryms både pedagogiska, allmändidaktiska och ämnesdidaktiska frågor.

Forskningen är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt i frågeställningar som primärt genereras i pedagogiska praktiker och professioner. Den syftar också till att problematisera utbildning och pedagogisk yrkesverksamhet ur ett historiskt, samtida och framtida perspektiv. Av betydelse för såväl högskolan som för det omgivande samhället är att bedriva och utveckla utbildning för ett socialt hållbart samhälle. En del av forskningen är därför primärt orienterad mot lärares professionella kunskap och undervisning i relation till inkluderande lärmiljöer och hållbarhetsfrågor ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv. Vidare omfattas forskningen av studier kring kunskapsprocesser, utbildningsreformer och lärarporfessioner inom hela utbildningssystemet. 

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare