Huvudmeny

Laboratorium och utrustning

Under hösten 2010 har vi startat upp ett eget laboratorium inom högskolans lokaler som är inriktat på termiska processer.  Nuvarande utrustningar är en trycksatt TGA, en pyrolysenhet, en GC/MS samt utrustning för lakning av oorganiska material.

Bild på TGA.

TGA utrustning som klarar av tryck från vakuum till 40 bar och temperaturer upp till 
1100°C.

Bild på GCMS.

GC/MS med tillhörande pyrolysutrustning.