Huvudmeny
Bild på sammanlänkade metal länkar

Textil och mode (generell)

Beskrivning

Forskningsfältet Textil och mode tillhör de områden där Högskolan i Borås har ett nationellt ansvar. Området Textil och mode fokuserar på ämnena textil materialteknik och textilt management. Utveckling av det textila området sker främst genom profilsatsningarna Smart Textiles och F3 – Fashion, Function, Futures.

Den strategiska idén för forskningen inom Smart Textiles är att utveckla programmet till en pådrivande och samlande kraft för utveckling av textilier med högt kunskapsinnehåll, genom strukturerad växelverkan mellan företagsdrivna utvecklingsprojekt och experimentell forskning på institut, högskola och universitet. Satsningen på F3 är ett led i att stärka den textila managementforskningen och dess omsättning i tillämpningar i och utveckling av textil- och modesektorn, genom hela värdekedjan från idé till kund.

I anslutning till detta har Textilhögskolan, med sin inriktning på det textila området, en övergripande strategi att stärka de tre inriktningarna design, teknik och management.