Huvudmeny

Organisation

Akademin för teknik, textil och ekonomi

Sektionen för design

 

Sektionen för företagsekonomi och textil management

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för ingenjörsvetenskap

Forskargrupper

Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för textilteknologi

Forskargrupper

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sektionen för arbetsliv och välfärd

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för vårdvetenskap

Forskargrupper

Centrumbildningar

Akademin för bibliotek, information och pedagogik

Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Forskargrupper

Centrumbildningar

Sektionen för förskollärarutbildning

Forskargrupper

Sektionen för lärarutbildningen

Forskargrupper

Sektionen för informationsteknologi

Forskargrupper

Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning

Forskargrupper

Science Park Borås

Science Park Borås är en samverkansmiljö som erbjuder kreativa och innovativa mötesplatser för människor, företag och samhällets aktörer. Med resurser från forskning och prototypframtagning, skapas möjligheter för nya och etablerade företag att växa. Läs mer på Science Park Borås webb.

Grants and Innovation Office (GIO)

Högskolans interna support för ärenden kring forskningsansökningar, innovationer och externfinansierade projekt. Till GIO:s webbsida om avdelningens verksamhet.