Huvudmeny
ITSM

IT, service and management

Beskrivning

ITSM är inte enbart en IT-angelägenhet. Det som utmärker ITSM från andra IT-orienterade begrepp är service och management. Det finns ett intresse hos IT-forskare att bättre förstå IT ur ett tjänste- och managementperspektiv. Samtidigt är ITSM intressant för tjänste- och managementforskare, inte minst som ett empiriskt studieobjekt och ur ett verksamhets-, organisations- och resursperspektiv. 

ITSM är ett tvärvetenskapligt begrepp med målsättningen att skapa synergieffekter mellan olika vetenskaper/ämnen. Dessutom är IT inkluderat i många produkter/tjänster samt i många vetenskapliga discipliner som t ex företagsekonomi, vårdvetenskap, pedagogik, textil, biblioteks- och informationsvetenskap. 

Forskningen inom ITSM karaktäriseras bland annat av att den är empirinära. Det innebär att vår uppgift som forskare har två syften. Det ena syftet är vi ska leverera resultat som är användbara och relevanta för praktikfältet. Det andra syftet är att vi ska göra teoretiska bidrag som bland annat utvecklar våra utbildningar.

Inom forskning har vi ett upparbetat kontaktnät med flera andra lärosäten. Vi samarbetar även med flera företag och publika organisationer. De vi nämner här har vi ett konkret samarbete med i projektform. Dessa är: Bankgirocentralen AB, Ericsson AB, Fritidsresor, Profecto AB, Pulsen AB (extern länk), SCB Transforest, TeliaSonera AB, Tregamma Sverige AB, Schenker Privpak, Sogeti AB, Volvo Car, Volvohandelns utvecklings AB, Volvo IT, Borås stad, ITS Umeå universitet (fd Ladok) samt Varbergs kommun. 

Vi har under två år arrangerat ITSM-konferenser som syftat till att vara en mötesplats för forskare och praktiker. Konferenserna har attraherat ca 100 deltagare varje år.

2013 tilldelades vår verksamhet ”Bästa ITSM-projekt 2013” av företagsorganisationen itSMF.

Områden