Huvudmeny
Prehospen

PreHospen - Centrum för Prehospital forskning

Beskrivning

Forskningen inom PreHospen bedrivs i nationell och internationell samverkan. Integreringen av forskning och klinisk verksamhet gör PreHospen till en unik tillgång för forskare och doktorander såväl som för studenter som professionsföreträdare.

Här bedrivs tvärvetenskaplig forskning som bland annat integrerar vårdvetenskap, medicin, medicinsk teknik och informatik inom verksamheterna larmcentral, ambulanssjukvård, akutmottagning, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Målsättningen är att öka kunskapstillväxten inom det prehospitala området så att den tidiga vården av sjuka, skadade och lidande människor förbättras.

PreHospen är en stark nationell och internationell kunskapsresurs vid Högskolan i Borås. PreHospen är en av landets ledande prehospitala forskningscentrum för frågeställningar och kunskapsbehov inom prehospital akutsjukvård.

PreHospens forsknings- och utvecklingsprojekt indelas i åtta områden:

  • Patientsäkerhet
  • Ambulansregister och andra register
  • Patienters och närståendes erfarenheter
  • Prehospital bedömning för träffsäker vård
  • Prehospital akutsjukvård och behandling
  • Ambulanspersonalens arbetsmiljö
  • Vård i stridsmiljö
  • Ledarskap och utbildning

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt