Huvudmeny

Människan i centrum för Veronica Vicentes forskning och yrkespraktik

Det är för hennes nytänkande prehospitala forskning kring att ge äldre personer ett snabbspår direkt till en geriatrisk klinik istället för att ta omvägen via en akutmottagning hon röner intresse – Veronica Vicente. – Beslutet om vart patienten ska köras tas redan i ambulansen, med hjälp av ett beslutsunderstöd som verktyg, förklarar hon som får åka världen över för att presentera resultaten av sin forskning.

Veronica Vicente har en lång karriär bakom sig inom sjukvården och har jobbat som sjuksköterska sedan juli 1992, då hon tog sjuksköterskeexamen från Röda Korsets sjuksköterskeutbildning i Stockholm. Sedan dess har hon hunnit ta specialistsjuksköterskeexamen inom tre områden; smärta och ambulans, barn samt anestesi. Ovanpå detta har hon en magister i omvårdnad. Och nu är hon mitt uppe i sitt avhandlingsarbete, som hon för övrigt fick Stockholms Läns Landstings kunskapspris Gyllene Äpplet för i mars 2011.

– Jag gick upp i halvtidsseminarium i maj 2010 med mitt avhandlingsarbete, säger Veronica Vicente och skrattar lite förläget när hon återger sin imponerande kunskapsportfölj.

Men egentligen är det inte alls förvånande att Veronicas CV är välfyllt av högre studier inom omvårdnad och medicin – det faller sig helt naturligt när hon berättar varför hon blev sjuksköterska och varför hon trivs så inom sitt yrke.

– Jag tycker om att jobba med människor, att hjälpa dem och göra det bra för folk. Det är verkligen jätteroligt, jag älskar det. Jag är riktigt stolt över min sjuksköterskelegitimation, säger hon med engagemang.

Hjärtat i ambulansen

Efter nio år på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där hon jobbade på barnintensiven, barnnarkosen och neonatalkliniken, fick Veronica erbjudande om en tjänst som ambulanssjuksköterska och forsknings- och utvecklingssköterska vid Ambulanssjukvården i Storstockholm.

– Jag är från början väldigt barninriktad, men nu är mitt hjärta i ambulansen, säger Veronica som även har en fast anställning på Stockholms Prehospitala Center utöver doktorandanställningen vid Karolinska Institutet.

Kopplingen till Kunskapscentrum PreHospen i Borås har hon genom att Birgitta Sundström Wireklint, verksamhetsledare, är en av hennes handledare i avhandlingsarbetet, som görs inom projektet Gepard – prehospital patientstyrning. Gepard står för Geriatriska patienters rätt till adekvat destination.

Rätt patient till rätt plats

Avhandlingen handlar om att undersöka för- och nackdelarna med att med hjälp av bedömningsinstrument styra rätt patient till rätt plats direkt utan att behöva mellanlanda på akuten.

– Det vi vill uppnå med detta projekt är att få ned väntetiden för patienterna, att de ska komma snabbt till läkare och snabbt insatt på behandling och få sängplats, säger Veronica Vicente. 

Patienten och patientsäkerheten är det centrala, både i forskningen och för Veronica Vicente som person.

– Tidigare åkte ambulansen med alla patienter till akutmottagningen oavsett vilket vårdbehov patienten hade. Det är inte bra för patienter som inte är i behov av det att hamna på akutmottagningen. Dessutom är det så att om akutmottagningen tas upp av patienter som inte behöver vara där ökar dödligheten hos de som är i behov av akutomhändertagande, dvs. det finns studier som visar på att överbelastade akutmottagningar är förenligt med ökad dödlighet. Kommer man till rätt vård direkt minskar det patientens lidande, säger Veronica Vicente och fortsätter:

– I min forskning vill jag skapa förutsättningar för att styra patienterna till rätt vårdnivå direkt. Om jag får önska skulle sjukvården vara anpassad till det vårdbehov patienterna har och inte tvärt om som det är nu. Man använder inte de befintliga resurserna på rätt sätt. Vi har inte följt med utvecklingen i sjukvården med ökad befolkning exempelvis. Vi har långa väntetider, folk blir skjutsade runt utan mat och dryck eller tillsyn. Allt det här gör att människor inte får den hjälp de behöver, säger hon kritiskt.

Ingen åker ambulans i onödan

Hon vill dock poängtera att det inte handlar om att folk söker sig till akutmottagningen i onödan.

– Vi får inte glömma en viktig sak och det är att man söker inte hjälp utan att behöva hjälp. Det finns ett behov bakom, vi som personal måste snarare bli bättre på att styra dem till rätt ställe istället.

Hon menar i sitt forskningsarbete att det går att använda den kompetens som finns inom sjukvården för att skapa beslutsunderstöd för personalen, som i sin tur ska hjälpa dem att fatta rätt beslut redan i ambulansen.

Hur kan det gå till?

– Vi kan ta ett exempel: Jag som patient eller anhörig ringer 112 till SOS Alarm. Om det är ett vårdärende blir jag kopplad till en sjuksköterska som ställer frågor för att identifiera vad som är problemet. Om det inte behövs ambulans hänvisas patienten till sin vårdcentral men om det enligt SOS Alarms bedömningskriterier behövs ambulans skickas den ut. Den primära bedömningen görs alltså av SOS Alarm. När ambulanssjuksköterskan träffar patienten så får patienten en ordentlig undersökning, förklarar Veronica.

Det är här beslutsunderstödet och ambulanspersonalens medicinska kompetens kommer in för att bedöma vilken vårdnivå patienten behöver.

Nytt fenomen

Arbetsmetoden med beslutsunderstöd är ett så pass nytt fenomen att det röner internationellt intresse.

– Denna specifika arbetsmodell med beslutsunderstöd har inte använts någon annanstans, konstaterar hon och berättat att detta har renderat i inbjudningar från allt från världs- och europeiska kongresser och Almedalen till läkarstämman.

- Jag har i min forskning visat att det går att använda beslutsunderstöd på det här sättet och att det är säkert. Det är dock viktigt att tillägga att vi alltid frågar patienten om den själv vill till en geriatrisk klinik, vill inte patienten så åker vi till akuten, berättar Veronica Vicente.

Om ett år, om allt går som planerat, disputerar hon.

– Jag är en sådan person som är intresserad av forskning av naturen. Jag vill helt enkelt få svar. Samtidigt tror jag att jag har en styrka i att jag har en fot i ambulanssjukvården och arbetar som ambulanssjuksköterska. Jag kan faktiskt säga att jag förstår hur det är att vara på fältet, avslutar hon.

 

Fakta Veronica Vicente

Namn: Veronica Vicente
Ålder: 42 år
Jobbar som: Ambulanssjuksköterska, FoU-sköterska och doktorand
Jobbar på: Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB), Karolinska Institutet, Institutionen för Klinisk Forskning och Utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS) och Stockholms PreHospitala Centrum.
Familj: Singel
Bor: Stockholm
Intressen: Älskar att dansa och röra på sig, dansar gärna street, jazz eller bugg.
Aktuellt: Fick den 24 mars som förstapristagare ta emot utmärkelse Gyllene Äpplet, ett kunskapspris som utdelas av Stockholms Läns Landsting varje år. Prissumman var på 40 000 kronor.

 

Fotnot: 

Gyllene Äpplet uppmärksammar och belönar initiativ som inneburit utveckling för både individ och verksamhet. Utmärkelsen skall också inspirera och motivera till ytterligare spridning och utveckling av kompetens. Förstapristagaren vinner, förutom äran, 40 000 kronor.

Juryns motivering till Veronica Vicentes pris lyder:

"En utvärderad modell för samarbete i vårdkedjan som ger ett säkert, respektfullt omhändertagande av en svag patientgrupp."

Text och bild: Eva-Lotta Andersson