Huvudmeny

Forum för Prehospital FoU i VGR

PreHospen vid Högskolan Borås ingår i Forum för Prehospital Forskning och Utveckling i Västra Götalandsregionen (FPF VGR)

Forum för Prehospital FoU i VGR gick tidigare under namnet VGRs Prehospitala UtvecklingsCentrum (PUC).

Västra Götalandsregionen (VGR) och Högskolan i Borås har enats om att högskolan står som värd för denna centrumbildning och att detta värdskap skall vara separerat från befintlig prehospital vårdverksamhet. Värdskapet innebär ett ansvar för att inspirera till fortsatt utveckling samt koordinera och samordna prehospital forskning och utveckling i Västra Götaland. I uppdraget ingår också att sprida kunskap genom utbildningsaktiviteter och konferensverksamhet.

Högskolan i Borås fick år 1999 i uppdrag av VGR att under fyra år utveckla ett kunskaps- och kompetenscentrum för prehospital sjukvård. Uppdraget omfattade utbildning, forskning och utveckling samt kunskapsspridning. En omfattande utbildningsinsats kombinerat med ett aktivt forskningsarbete har resulterat i en aktad och i en allt ökad utsträckning känd verksamhet.

Från och med 2015 är PreHospen – Centrum för prehospital forskning en av sex centrumbildningar  vid Högskolan i Borås.

Mer information om FPF VGR och dess övriga medlemmar »