Huvudmeny

Konferens och symposium

Prehospitalt Forskningssymposium

Årligen har Forum för Prehospital FoU i VGR och PreHospen arrangerat en heldag på vilken  aktuella forskningsprojekt inom prehospital akutsjukvård har presenterats. Forskare, doktorander och magisterstudenter från hela Sverige berättar om resultat som har betydelse för prehospital vård och behandling av sjuka och skadade patienter. 

Nästa forskningssymposium sker 9 mars 2017.

Målgrupp

Vårdpersonal, chefer och utbildare inom ambulanssjukvård, akutsjukvård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Politiker och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård.

Läs om Forskningssymposiet 2013.

PreHospenkonferensen

PreHospenkonferens 2016 - Where all care begins

Den 7:e PreHospenkonferensen i prehospital akutsjukvård arrangerades på Högskolan i Borås 9–11 mars 2016.

Vi vill tacka alla våra konferensdeltagare, och i synnerhet våra presentatörer, för en givande konferens!

PreHospenteamet via
Lotta Dalheim Englund, akademichef, Angela Bång, docent, sektionschef och Birgitta Wireklint Sundström, docent

För att se inspelningar från några av konferensens keynoters, klicka här (extern länk).