Huvudmeny

Forskningssymposium 22 november 2013

Syftet med symposiet var att presentera och lyfta fram resultat från pågående forskning och utveckling och därigenom stimulera till ytterligare idéer kring ambulanssjukvård. Det genererar inspiration till och förverkligande av nya forskningsprojekt. I förlängningen kan insatsen stimulera den praktiska vården och omvårdnaden utifrån vetenskapliga rön och leda till en ökad samverkan mellan verksamheterna inom Västra Götalandsregionen. 

Dokumentation av symposiets presentationer

Symposiet dokumenterades och samtliga föredragshållare har givit sitt tillstånd till att vi lägger ut filmerna, vilket givetvis är mycket positivt. Vi har således glädjen att presentera symposiumdagens presentationer så att det kommer fler till del. Tryck bara på de dragningar som intresserar dig, via länkarna nedan. Håll till godo! 

Inledning, moderatorer och Lars Ekström

PATIENTERS OCH NÄRSTÅENDES ERFARENHETER

***
Mats Holmberg
Närståendes erfarenheter av relationen till ambulanssjukvårdens vårdare.

Peter Brink
Patientens tankar och handlingar vid stroke. Delresultat från Hjärnvägen II.


OLIKA BEHOV AV VÅRD OCH FÄRDSÄTT
***

Jonas Högberg
Bedömningsbil. Då patientens vårdbehov får styra – inte själva transportmedlet

Carita Gelang
Bedömning av färdsätt till akuten eller vårdcentral – sAMBand.
 

PREHOSPITAL BEDÖMNING OCH DATORSTÖDDA BESLUTSSTÖD

***

Magnus Hagiwara 
Utveckling och utvärdering av prehospitalt beslutsstöd.

Gabriella Norberg, Daniel Sjöström, Marietta Rampou
Beslutsstöd på Ipad – Vård på rätt vårdnivå projektet/A tablet-based decision support system for ambulance use.

 

PREHOSPITAL SMÄRTLINDRING
***

Pär Wennberg 
Nervblockad vid omhändertagande av patient med misstänkt höftfraktur.

 

SAMBAND I DEN AKUTA VÅRDKEDJAN
***

Katarina Bohm, Johanna Thörnqvist 
Återkoppling mellan larmcentralen och ambulanssjukvården – ÅSA II.

Jan-Otto Andersson
Mikael Rhomée 
Samverkan vid hjärtstopp utanför sjukhus i regionen – SAMS. 

 

UTBILDNING OCH LÄRANDE
***

Kerstin Häregård, Länsförsäkringar Älvsborg - Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium för bästa uppsats inom Ambulanssjuksköterskeutbildningen år 2013.

Anders Bremer - lägga pussel och se helhetsbilden. Ambulanspersonalens upplevelser och hantering efter en påfrestande situation

Eric Carlström, Johan Berlin - blåljusövningars lärande och nytta – resultat från ett nationellt forskningsprojekt.

Ingemar Sundgren 
Ambulans-UVA – en ny väg att förena teori och praktik.

             
RÄDDA LIV
***

Andreas Claesson 
Överlevnad vid drunkning i Sverige.

Christer Axelsson 
"PCI de Lucs" - ytterligare en chans till överlevnad?  

Johan Herlitz
Räddar vi fler liv efter hjärtstopp utanför sjukhus i Sverige och Västra Götaland?
Syrgas, vän eller fiende? En randomiserad studie vid misstänkt hjärtinfarkt.