Huvudmeny

Anna Abelsson

Kontakt: anna.abelsson@kau.se

Mitt avhandlingsarbete riktar sig mot ambulanssjuksköterskans kunskap av omhändertagande av patient utsatt för högenergitrauma, exempelvis trafikolyckor eller fall från höga höjder. Svåra trauma är ovanligt vilket leder till att ambulanspersonalen inte får rutin och erfarenhet av arbetet på skadeplats. Genom simulering kan vi träna personalen att bli duktiga men också på att få en trygghet i arbetet. Simulering hjälper sjuksköterskorna att förberedas på en verklighet där förutom akutsjukvård, exempelvis bemötande, etik och kommunikation är viktigt både för patientens upplevelse av vården men i vissa situationer också för deras möjlighet att överleva.

Närliggande område som ingår i min forskning är simuleringsträning av brandkårens insatspersonal. Här tränar vi också akut omhändertagande av patienter utsatta för högenergitrauma och HLR med feedback.

Min forskning genomförs i samarbete mellan Karlstads universitet och PreHospen vid Högskolan i Borås, Karlstadsregionens Räddningstjänst samt Society in Europe for Simulation Applied to Medicine, Prehospital special interest group (SESAM PH-SIG).

Doktorandprojekt

Doktorand vid Karlstads universitet

Ämne: Omvårdnad

Att utveckla kompetens i omhändertagande av patient utsatt för högenergitrauma, ur specialistutbildade ambulanssjuksköterskors perspektiv.

Publikationer

Learning by simulation in prehospital emergency care – an integrative literature review. 2015.  Scandinavian journal of caring sciences. doi: 10.1111/scs.12252

What is dignity in prehospital emergency care? 2015 Nursing Ethics, ISSN 0969-7330, E-ISSN 1477-0989

Mapping the use of simulation in prehospital care: a literature review. 2014. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 22, nr 22, 12- s.

The prehospital assessment of severe trauma patients’ by specialist ambulance nurse in Sweden-a phenomenographic study. 2012. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, Vol. 20, 67- s.

Handledare

Professor Lillemor Lindwall, Karlstads universitet
Professor Björn-Ove Suserud, Högskolan i Borås
Lektor, MD Ingrid Rystedt, Karlstads universitet