Huvudmeny

David Summermatter

Kontakt: david.summermatter@ltdalarna.se

Anställd som ambulanssjuksköterska i Landstinget Dalarna sedan 2010.

I min anställning ingår uppdraget som utbildningssjuksköterska för ambulanssjukvården och samordning av länets AMLS och PHTLS kursverksamhet.

Doktorandprojekt

Mitt doktorandprojekt syftar till att undersöka vad som är optimal vårdnivå inom svensk helikoptersjukvård. Mera specifikt avser projektet att undersöka om det finns något samband mellan tidsvinsten som helikoptertransport ibland kan erbjuda och ökad patientsäkerhet i jämförelse med vägburen ambulanstransport. Projektet är uppdelad i flera delstudier och börjar med en kartläggning av helikoptersjukvårdens primära och sekundära uppdrag.

Start: 2016-01-01
Slut: 2024-01-01 

Läs mer här.

Handledare

Huvudhandledare: Birgitta Wireklint Sundström, docent vid Högskolan i Borås
Bihandledare: Anneli Strömsöe, universitetslektor, Högskolan i Dalarna och Hans Blomberg, PhD Specialist i anestesi och intensivvård ambulansöverläkare/helikopterläkare