Huvudmeny

Emma Kowalczyk

 emma.kowalczyk@skane.se

Har arbetat som specialistutbildad ambulanssjuksköterska i Helsingborg sedan 2003. Trivs oerhört bra med det prehospitala vårdarbetet men har med åren velat utvecklas och söka ny kunskap i områden som jag brinner för. Arbetar för tillfället 50 % med min magisteruppsats inom vårdvetenskap och 50 % inom Ambulanssjukvården Nordvästra Skåne, Verksamhetsområde Pre- och intrahospital akutsjukvård, vilken även finansierar studierna. Förhoppningsvis kommer min magisteruppsats bli den första artikeln i min kommande doktorsavhandling.

Jag ser fram emot de utmaningar jag kommer att ställas inför och hoppas att mina studier ska kunna tillföra ambulanssjukvården ny kunskap, vilken gagnar såväl patienter som ambulanspersonal. Är knuten till PreHospen, Högskolan i Borås, via mitt prehospitala forskningsområde och mina handledare.

Mitt examensarbete handlar om att ambulanssjukvården hänvisar patienter till egenvård och primärvård. Detta ställer stora krav på ambulanspersonalens ansvar. Frågor inom etik och patientsäkerhet väcks.

Syftet med studien är att kartlägga hur ambulanssjukvården nationellt arbetar med att hänvisa patienter till primärvård och egenvård.

Examensarbete på avancerad nivå

Ambulansöverläkarnas uppfattning av ambulanspersonalens befogenhet att hänvisa till egenvård eller primärvård − Enkät till Sveriges ambulansöverläkare.

Område

Människan i vården

Program

PreHospen

Ämne

Vårdvetenskap

Handledare

Birgitta Wireklint Sundström, docent, PreHospen, Högskolan i Borås

Anders Bremer, universitetslektor, PreHospen, Högskolan i Borås

Marcus Praetorius, doktorand i psykologi

Startdatum: 2015-08-01
Slutdatum: 2016-06-01 (preliminärt)