Huvudmeny

Johan Holmen

Kontakt: johan.holmen@vgregion.se

Doktorandprojekt

Huvudhandledare: Johan herlitz, Högskolan i Borås
Bihandledare: Christer Axelsson, Högskolan i Borås