Huvudmeny

Kristoffer Wibring

Kontakt: kristoffer.wibring@regionhalland.se

Anställd som ambulanssjuksköterska i Region Halland sedan 2010. Ägnar numera halva min arbetstid åt forskning med ambulanssjukvården Region Halland som finansiär. Inskriven som doktorand vid Forskarskolan för hälsa och välfärd vid Jönköping Universitet sedan hösten 2015. Knuten till Prehospen, Högskolan i Borås, via mitt prehospitala forskningsområde och min huvudhandledare.

Mitt doktorandprojekt handlar om identifiera faktorer som talar för ett svårt akut tillstånd hos patienter som kontaktar ambulans p.g.a. bröstsmärta. Dessa faktorer skall sedan ligga till grund för utformningen av ett prehospitalt bedömningsinstrument. Tanken är att instrumentet ska kunna fungera som en vägledning för ambulanspersonalen gällande vilken vårdnivå som är lämplig för den enskilda patienten. Delstudie I och II i avhandlingsarbetet kretsar kring identifiering av ovan nämnda faktorer medan delstudie III och IV syftar till att utveckla och testa instrumentet kliniskt. 

Doktorandprojekt

Development and evaluation of a decision support tool for prehospital assessment of the level of care for chest pain patients

Startdatum:   2015-09-01
Slutdatum:    2023-06-01

Huvudhandledare: Angela Bång, Högskolan i Borås
Bihandledare: Lennart Christensson, Jönköping University och Markus Lingman, Region Halland