Huvudmeny

Mats Holmberg

Kontakt: mats@methos.se

Mitt forsknings- och intresseområde är inriktat mot vårdande inom ambulanssjukvården, utgående från ett livsvärldsteoretiskt perspektiv. Forskningen berör patienters, närståendes och vårdares upplevelser av relationer inom ambulanssjukvård, och hur dessa kan förstås som en del av ett professionellt vårdande. Inom detta har jag också bedrivit forskning på kunskapsbegreppet inom ambulanssjukvården, utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Närliggande område som ingår i min forskning är ambulanssjuksköterskors upplevelser av att ansvara för vårdandet samt hur vi utifrån moralteoretiska aspekter kan förstå det kliniska vårdandet.