Huvudmeny

Yousef Azeli

Kontakt: youcefazeli@hotmail.com

Beskrivning av projektet finns på engelska.

Doktorandprojekt

The ReCaPTa Study - A high quality out of hospital cardiac arrest registry

Huvudhandledare: Alfredo Bardaji, Universitat Rovira I Virgili, Catalunya
Bihandledare: Christer Axelsson, Högskolan i Borås