Huvudmeny

Aktuellt

Nästa möte är i Stockholm 6-7/12 2016 och arrangeras av Akademisk ambulans och Karolinska Institutet, institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. 

Viktiga dokument

Resurstilldelning i Sverige (pdf)

Minnesanteckningar

Nätverksträff 2015-12-02 (pdf) 

Nätverksmöte i ambulanssjukvård 2014-11-12 (pdf)

Scandinavian Prehospital and Emergency care Research 2014-03-07 (pdf)