Huvudmeny

Nyhetsarkiv


PreHospen
2016
Välj

Anders Sterner

Simulering kan bli modellen för sjuksköterskestudenter

Anders Sterners mål är att kunna rusta blivande sjuksköterskor så att de bättre klarar akuta situationer i arbetslivet.

Angela Bång

Öppet sinne hos ambulanspersonal kan rädda liv

Fler dör i blodförgiftning, sepsis, än i hjärtinfarkt. Forskning pågår för att skapa ett verktyg som hjälper ambulanspersonal att identifiera sepsis.


Högskolan i Borås får forskarrättigheter inom Människan i vården

I dag offentliggjordes det att Högskolan i Borås får examensrättigheter på forskarnivå inom området Människan i vården.


Sjukvårdare upplever dubbla lojaliteter

Svensk sjukvårdspersonal som deltar i internationella militära insatser tänjer på lojaliteten gentemot sjukvårdsetiken.


Test av nya IT-lösningar för strokepatienter i ambulanssjukvård

Kan nya och bättre IT-lösningar bidra till att strokepatienter får snabbare och säkrare diagnos och vård?


Risker i akutsjukvården - ett av PreHospenkonferensens teman

Professor Brian Maguire från Australien är en av huvudtalarna på PreHospenkonferensen. Han kommer att tala om ambulanssäkerhet.


Vad krävs av vården i katastrofsituationer?

En av huvudtalarna berättar mer om temat för årets PreHospenkonferens 9-11 mars: Sjukvård i kris, krig och katastrofsjukvård.


Flyktingkris och katastrofberedskap tema för...

Den europeiska flyktingkrisen och dess konsekvenser för akutvård och ambulanspersonal är temat för PreHospenkonferensen 9-11 mars.


Snabb vård avgörande vid blodförgiftning

Sepsis identifieras allt för sällan innan sjukhus. Ny forskning ska hjälpa ambulanspersonal så att behandling kan starta så tidigt som möjligt.