Huvudmeny
RCIW symbol

Publikationer

Här presenteras ett urval av publikationer signerade RCIW:s medlemmar.

 • Julie Allan & Elisabeth Persson (2016). Students’ perspectives on raising achievement through inclusion in Essunga, Sweden, Educational Review, 68:1, 82-95, DOI: 10.1080/00131911.2015.1058752
 • Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2016). Inkludering och socialt kapital: skolan och ungdomars välbefinnande. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur
 • Persson, Bengt & Persson, Elisabeth (2016). Elevers olikheter som pedagogisk praksis – en casestudie. I FLiK-prosjektet, Kristiansand kommune 2016. FULM, Forskningsinformert utvikling av læringsmiljøer. Vol. 2/2016. Aaborg universitetsforlag
 • Allan, J. and Harwood, V. (2013) Medicus interruptus in the behaviour of children in disadvantaged contexts in Scotland. British Journal of Sociology of Education, http://dx.doi.org/10.1080/01425692.2013.776933
 • Allan, J. (2013) Staged interventions: Deleuze, arts and education. In I Semetsky and D Masny (eds) Deleuze and Education. Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Biesta, G. Allan, J. and Edwards, R. (2013) (eds) Making a difference in theory: The theory question in education and the education question in theory. London: Routledge.
 • Fox, A. and Allan, J. (2013) Doing reflexivity: Moments of unbecoming and becoming. International Journal of Research and Method in Education. DOI: 10.1080/1743727X.2013.787407
 • Hjelmér, C. Lappalainen, S. & Rosvall, P-Å. (in press; release date jan 2014). Young people and spatial divisions in upper secondary education: a Cross-cultural perspective. Critical Ethnography in the Nordic Context. London: Tufnell Press.
 • Hjelmér, C. Lappalainen, S. Rosvall, P-Å. (2013).  Symposium ECER, Istanbul.
 • Niemi, A-M. Rosvall, P-Å. (2013). Framing and Classification of the Theoretical and Practical Divide: How Young Men’s Positions in Vocational Education are Produced and Reproduced. Journal of Vocational Education and Training.
 • Norlund, A. Dimenäs, J. Kolback, K. & Wede, C. (2013). ”En trygg och framgångsrik skola” - Pedagogiska övertygelser i fyra landsortsskolor. Utbildning & Demokrati-tidskrift för didaktik och utbildningspolitik. 22(2), 81-104.
 • Norlund, A. (2013). ”Varför tycker du att man ska ha dödsstraff, då?” – Ett sociologisk-didaktiskt verktyg för analys av klassrumsdebatter. Educare. 2013:1, 41-67.
 • Norlund, A. (2014). When Teachers are Confronted with Ideological Aspects of Their Profession. Policy Futures in Education. 12(4), 527-542.
 • Norlund, A. (2014). Läroboksbilden som utmaning i svenskämnets debattundervisning. I Ann Boglind, Per Holmgren & Anna Nordenstam (Red). Mötesplatser – texter för svenskämnet. Lund: Studentlitteratur. s. 155-177
 • Norlund, A. (2014). Meningsbrytningar i olika former. Scandinavica Rhetorica. (65), 2013, 40-53
 • Norlund, A. (2014). Visualisering som inkluderande undervisningsresurs. I Lars Qvortrup (Red). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjael – Ole Hansen. Frederikshavn: Dafolo A/S, 163-173.
 • Persson, B. (2013). Inkludering - varför det? I LOGOS Audiologopædagogisk Tidsskrift 69/2013 13-17. ISSN: 1901-502X
 • Persson, B. (2013) Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap. 3:e upplagan. Stockholm: Liber. ISBN 978-91-47-11413-9
 • Persson, B. & Persson, E. (2013). Inklusion og målopfyldelse - Udvikling for alle elever. Frederikshavn: Dafolo. ISBN 978-87-7281-916-7
 • Persson, B. (2014). An equal education for all children and young people. I L'education inclusive: une formation à inventer. Actes du Colloque international UNESCO, Paris. p. 149-160.
 • Persson, B. & Barow, T. (2013). Inkludering i svensk lärarutbildning. I T. Barow & D. Östlund (Red.). Bildning för alla - En pedagogisk utmaning. Kristianstad: Kristianstad University Press. ISBN 978-91-979422-3-2.
 • Persson, B. (2013). Elevers olikheter och svensk utbildningspolitik. I T. Barow (Red.). Mångfald och differentiering - Inkludering i praktisk tillämpning. Lund: Studentlitteratur. ISBN 9789144071985
 • Persson, E. (2013). Raising achievement through inclusion. International Journal of Inclusive Education, 17(11), 1205-1220. Tillgänglig via: http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/13603116.2012.745626
 • Persson, B. & Persson, E. (2013). Inklusion og målopfyldelse – udvikling for alle elever. 1.udgave, 1 oplag. Fredrikshavn: Dafolo forlag
 • Persson, E. (2013). Matematikkundervisning 1-7. Barbro Grevholm (red). 1. utgave, 1 opplag. Cappelen Damm Akademisk.
 • Rosvall, P-Å. (2013). Democratic Education? Working Class Boys’ Possibilities to Influence within a Vehicle Programme and the Future. Paper ECER Istanbul.
 • Rosvall, P-Å. (2013). Högljudda och tysta elever: Marginaliseringseffekter i gymnasieskolans klassrumssamtal. Nordic studies in education, 32(1), 63-76.