Huvudmeny
Bild på Malin Sundström, forskare på HIT. På bilden står hon utanför en inredningsbutik

SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing

Beskrivning

Centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing – vid Högskolan i Borås erbjuder forskarresurser och en unik forskningsmiljö i form av Handelslabbet, till handelsföretag och omgivande samhället för att bidra till en innovativ och hållbar handel.

Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) logotype

SIIR involverar forskare och forskargrupper från ett flertal forskningsområden vid Högskolan i Borås som data science, marknadsföring, textilt management, IT och service management där den gemensamma nämnaren för forskarna är intresset för handelsfältet. Handelsforskningen bidrar till att skapa kreativa möten i brytpunkten mellan forskning, näringsliv och samhälle och utvecklar ny kunskap med relevans för samhällsutvecklingen. Forskarna använder sig av beprövade forskningsmetoder och bidrar till att näringen utvecklas. Verksamheten är huvudsakligen inriktad på forskning och uppdragsforskning, men omfattar även kunskapsspridning i olika former..

SIIR är en av högskolans forskningssatsningar i form av en centrumbildning och har ett nära samarbete med näringslivet. Bland våra samarbetspartners finns bland annat Svensk Digital Handel, Västsvenska Handelskammaren, Ellos Group, Hemtex, Gina Tricot, Vinga of Sweden, Collector, Schenker, Nine Yards, E-handelsstaden Borås och Centre for Retailing.

Det här är SIIR

Se filmen om SIIR och Handelslabbet


Handelslabbet är SIIRs forskningsmiljö där vi bedriver testverksamhet.

En mix av bilder av digitala hjälpmedel

Läs mer om Handelslabbet

Områden