Huvudmeny

Referensgrupp

SIIRs referensgrupp träffas fyra gånger per år och har till uppgift att vara stöd till verksamhetens utveckling. Vid varje möte diskuteras en aktuell frågeställning och gruppen arbetar som ett "bollplank" och utan att vara beslutande.

  • Thomas Englund - Köpman, ICA Citybutikerna, Borås
  • Niklas Hedin - VD, Centiro Solutions
  • Maria Lexberg - Sales Director Retail, Staples
  • Rolf Solli - Professor, Högskolan
  • Gunnar Hellsten - Senior rådgivare, SIIR
  • Malin Sundström - Akademisk föreståndare, SIIR