Huvudmeny
Grupp av människor runt ett sammanträdesbord

SIIR Partner Group

Särskilt utvalda företag har möjlighet att ingå i ett partnerskap benämnt SIIR Partner Group.

Det är ett långsiktigt avtal mellan SIIR och företaget i syfte att öka kunskaper, erhålla beslutsunderlag inför förändringsarbete, kunna använda Handelslabbet för egna ändamål, få kontakt med svensk och internationell akademisk expertis inom detaljhandelsforskning samt att kontinuerligt få tillgång till aktuell forskning.

Har du frågor om SIIR Partner Group så kontaktar du oss på SIIR via siir@hb.se