Huvudmeny

Strategigrupp

SIIRs strategigrupp träffas 4-6 gånger per år och är en rådgivande grupp när det gäller SIIRs strategier för planering och framtidsvisioner.

Grupp av stående människor
 • Anders Halvarsson - Entreprenör
 • Anna Appelqvist - Gina Tricot
 • Roland Andersson - Högskolestyrelsens ordförande
 • Anita Radon - Forskare vid SIIR
 • Mikael Löfström - Akademichef, Högskolan
 • Pernilla Jonsson - Ericsson ConsumerLab
 • Björn Brorström - Rektor, Högskolan
 • Gunnar Hellsten - Senior rådgivare, SIIR
 • Marcus Holhammar - Konsult
 • Malin Sundström - Akademisk föreståndare, SIIR
 • Paul Frankenius - Entreprenör (ej på bild)        
 • Pia M Johansson - Konsult (ej på bild)      
 • Magnus Tyrén - Entreprenör (ej på bild)