Snabbnavigation:
Foto: Mostphotos

2017-06-12

Hur påverkas butikspersonal av digitaliseringen?

I dagarna har SIIR skickat in en ansökan till KK-stiftelsen bl a om hur digitaliseringen påverkar medarbetare i detaljhandeln

Det övergripande syftet är att undersöka hur digitaliseringen av detaljhandeln påverkar rollen som frontlinjens anställda har i samspel med konsumenterna och hur digitala säljstöd kan påverka upplevt värde.