Huvudmeny

Publikationer

Böcker och bokkapitel

Sundström, M. (2004). Diss. "Ungdomars attityder till postorder – Tre överraskningar i en". Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2007). Diss. "De säger att nätbutik är bekvämt". Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Sundström, M. (2009). ”Profession, forskning och undervisning vid Institutionen för data- och affärsvetenskap – möjligheter och problem”. Profession och vetenskap: Idéer och strategier för ett professionslärosäte, Vetenskap för profession, Nr 8, Högskolan i Borås.

Sundström, M. (2010). "Konsumentbeteende i postorder och e-handel", bokkapitel, red. Nilsson, T., Paket på väg – En odyssé genom distanshandelns historia, Serie Näringslivshistoria (5), The Centre for Business History, Stockholm.

Sundström, M. (2010). "Unga konsumenters motiv till att använda sociala medier", (eng. Young Consumer Motives for Using Social Media), book chapter, ed. M Nilsson, Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, (eng. Social? Medias? An anthology of a new time), Manifesto: Stockholm.

Sundström, M. and Hagberg J. (2010). ”Undervisning i en ICA-butik”, Vetenskap för profession, Rapport nr 12, Högskolan i Borås.

Mossberg, L. and Sundström, M. (2011), "Marknadsföringsboken", (eng. The Marketing Book), Studentlitteratur: Lund.

Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L. (2012), "Nordic Retail Research: An Introduction," book chapter, ed. Hagberg, J., Holmberg, U., Sundström, M. & Walter, L., in Nordic Retail Research – Emerging diversity, BAS, Gothenburg University, School of Business, Economics, and Law.

Vetenskapliga artiklar och rapporter

Sundström, M. and Hagberg, J. (2010). ”Bridging marketing theory and practice for consumer behaviour Master’s students. A case study from Sweden," Industry & Higher Education, vol. 24, no. 5, October, pp. 377-380.

Sundström, M. and Hagberg J. (2010). ”Undervisning i en ICA-butik”, Vetenskap för profession, Rapport nr 12, Högskolan i Borås.

Sundström, M., Lundberg, C. and Giannakis, S. (2011). "Tourist Shopping Motivation: Go with the Flow or Follow the Plan", International Journal of Quality and Service Sciences, Vol. 3 No. 2, pp. 211-224.

Sundström, M. and Ericsson, D. (2012). “Value Innovation and Demand Chain Management – keys to future success in the fashion industry”, The Nordic Textile Journal, Special edition: Sustainability & Innovation in the Fashion Field, The Textile Research Centre, CTF pp. 82-90.

Sundström, M. & Radon, A. (2014) “Retailers Innovate Differently: The Need for a Retailing Research Laboratory”, International Journal of Innovation in Management, Vol. 2, No. 2, pp. 119-130.

Sundström, M. & Reynolds, J. (2014) Final Report from the Expert Group on Retail Sector Innovation. European Commission, DG Research and Innovation, EUR 13777 EN.

Abraha, D., Radon, A., Reardon, J., & Sundström, M. (2015). The effect of cosmopolitanism, national identity and ethnocentrism on Swedish purchase behaviour. Journal of Management and Marketing Research. Accepted in April for publication. 

Konferenspublikationer

Gustavsson, E., Hjelmgren, D. Salomonson, N. and Sundström, M. (2010). "Dissatisfied and complaining consumers: A study of the importance of information, expectations and retail complaints", Presented at Nordic Retail and Wholesale Conference (The 2nd NRWC), School of Business, Economics and Law, University of Gothenburg, November 10-11, 2010.

Sundström, M. & Balkow, J. (2012). “Convenience and E-tail consumers in China and Sweden”, paper presented at Nordic Retail and Wholesale Conference, Lund.

Sundström, M. & Ericsson, D. (2012). “Demand Chain Management and Consumer Insight – Keys to Success in Retailing”, paper presented at Nordic Retail and Wholesale Conference, Lund.

Sundström, M., Balkow, J., Florhed, J., Tjernström, M. & Wadenfors, P. (2013). ”Impulsive Buying Behaviour: The Role of Feelings When Shopping for Online Fashion”, paper presented at EAERCD 2013, Valencia.

Sundström, M. & Radon, A. (2014). "Educating consumers for increased profit or offering consumer value – An investigation on consumer attitudes toward QR-codes", The 4rd Nordic Retail and Wholesale Conference, Stockholm, Sweden.

Hagberg, J., Sundström, M. & Egels-Zandén, N. (2014). "Digitalization of retailing: Beyond e-commerce", The 4rd Nordic Retail and Wholesale Conference, Stockholm, Sweden.

König, R. & Johansson, U. (2014) "Rule Extraction using Genetic Programming for Accurate Sales Forecasting" . 5th IEEE Symposium on Computational Intelligence and Data Mining (CIDM 2014), 9-12 december, Orlando, FL, USA

Sundström, M. & Radon, A. (2014). "Retailers Do It Differently – The Need for a Retail" Research Laboratory. International Conference on Innovation and Management, Hawaii, Honolulu, U.S.A.

Sundström, M., Radon, A. & Wallström, S. (2015) "Don’t Forget Consumer Value – Investigating consumer Attitudes toward QR-codes". International Conference on Innovation and Management, Singapore, 2015.

Abraha, D., Radon, A., Reardon, J., & Sundström, M. (2015). The effect of cosmopolitanism, national identity and ethnocentrism on Swedish purchase behaviour. AABRI International Conference, Orlando, U.S.A.

Hagberg, J., Sundström, M. & Egels-Zandén, N. (2015). Digitalization of retailing: A review and framework. The 18th International Conference on Research in the Distributive Trades of the European Association for Education and Research in Commercial Distribution (EAERCD), Rennes, Frankrike, 1-3 juli, 2015.

Övriga rapporter

Sundström, M. (2013) Handelsplatser och öppettider – En rapport om Knallelandskundernas uppfattningar och attityder till öppettider. Rapport från Swedish Institute for Innovative Retailing, 2013:04

Sundström, M. (2013) Handelsplats Ulricehamn. Swedish Institute for Innovative Retailing, Populärvetenskaplig rapport – svenska, 2013:02.

Sundström, M. (2013) Marketplace Ulricehamn. Swedish Institute for Innovative Retailing, Popular scientific report, 2013:03.