Huvudmeny

Äldre personer med multisjuklighet

Startdatum

2014-01-01

Slutdatum

2016-12-31

Projektets avsikt är att generera kunskap om kärnkomponenterna i hälso- och sjukvård och social omsorg för äldre med multisjuklighet samt användning av och kostnader för hälso- och sjukvård, social omsorg och anhörigvård för äldre med multisjuklighet.

Projektledare

  • Martina Summer Meranius, Fil Dr, Universitetslektor, Mälardalens högskola

Forskare

Områden

Forskargrupper