Huvudmeny
Bild på äldre man och sjukvårdare

Äldreforskning i samverkan

Startdatum

2013-01-01

Projektet är en del av högskolans strategiska forskningssamarbete med Högskolan i Skövde och är förankrat inom forskningsområdet Människan i vården.

Andelen äldre i världen ökar stadigt och särskilt markant är detta i Sverige och Europa. Även om detta är goda nyheter är det också en utmaning för samhället i sin helhet. En viktig del av det vi ser som problematiskt med åldrandet, både ur personlig synpunkt men även strikt samhällsekonomiskt, är emellertid inte åldrandet i sig utan de sjukdomar det för med sig.

Samarbetspartner