Huvudmeny

SAREK

Slutdatum

2018-06-30

Projektet har som syfte att forska på, utveckla och utbilda alla ingående arbetsuppgifter inom ambulanssjukvården, både som enskilda aktiviteter och i samverkan mellan aktörer och organisationer. Visionen är att bygga en nationell forskningsplattform med internationell konkurrenskraft för simuleringsträning inom prehospital sjukvård.

SAREK står för Simulation, Ambulance, Research, Education, Kinship. Målet är att integrera etablerad forskning på högskolorna i Borås och Skövde för att öka kunskapen om problem som prioriteras av det omgivande samhället.

Projektet har följande fem mål: 
1. Utveckling av samarbetet mellan HB och HS genom uppbyggandet av ett tvärvetenskapligt forskningsområde. 
2. Utveckling av koncept och konceptdemonstratorer för att etablera oss som en trovärdig nationell och internationell partner i större forskningsprojekt. 
3. Konkreta forskningsresultat kring simuleringsteknik, spelbaserad träning samt den prehospitala vårdprocessen.
4. Synergieffekter för regionen i form av kunskapsuppbyggnad och utveckling av näringsliv inom simuleringsteknik. 
5. Resultat som är värdefulla för den prehospitala praktiken i form av konkreta träningsmodeller för Västra Götalandsregionens (VGR ambulansverksamhet.

Kontakt:

Högskolan i Skövde: Per Backlund, per.backlund@his.se
Högskolan i Borås: Hanna Maurin Söderström, hanna.maurin@hb.se

Forskare från högskolan i Skövde:

Mikael Lebram, Mikael Johannesson, Ilona Heldal, Henrik Engström, Beatrice Alenljung (via IS-gruppen), Eva Söderström (via IS-gruppen), Joeri van Laere (via IS-gruppen).

Samarbetspartner