Huvudmeny

Bekämpning av mensfattigdom

Startdatum

2016-08-01

Slutdatum

2017-08-31

Brist på adekvat menshygien till följd av fattigdom är ett stort hinder för flickors hälsa, skolgång, arbete och sociala aktiviteter. Forskningsprojektet handlar om att utveckla och utvärdera en online-utbildning i sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). Dessutom ingår en utvecklingsdel som handlar om att utveckla en återanvändningsbar binda.

Existerande utbud av ”externa mensskydd” (som bärs utanför kroppen) är i huvudsak engångsbindor vilket är dyrt, varför icke-funktionella flergångsalternativ som tygtrasor ofta används. Även flergångsbindor finns i bomull. Dessa är dock inte alltid säkra mot läckage eller hygieniska då tillväxt av mikroorganismer snabbt sker vid fukt. Därtill är tvätt- och torkproceduren ofta omständlig, vilket är ett problem i fattiga och trångbodda urbana miljöer. I kategorin ”interna mensskydd” (som bärs inuti kroppen) finns menskoppen som är gjord i silikon och återanvändningsbar i upp till 10 år. Att föra in ett mensskydd inuti kroppen är dock i låg grad accepterat av yngre flickor och inte heller tillåtet i vissa kulturer.