Huvudmeny

Biogas2020

Startdatum

2015-07-01

Slutdatum

2018-06-30

Biogas 2020 har som syfte att skapa grön ekonomi, biogasbaserad utveckling och hållbar tillväxt över landsgränserna inom Öresund Kattegatt och Skagerack (ÖKS) området. Projektet vill vända konkurrens till samarbete i biogasindustrin och stimulera till massiva investeringar inom sektorn.

Inom det prioriterade forskningsområdet resursåtervinning vid Högskolan i Borås (HB) är förnybar energiproduktion, såsom biogasproduktion är ett viktigt område. HB har mångåriga erfarenheter av forskning och utveckling kopplade till utnyttjandet av lignocellulosarika biomassa för förnybar energiproduktion. HB har en välutrustad laboratorium för att kunna utföra olika förbehandlingstekniker båda i laboratorie- och pilotskala, samt har utvecklade analysmetoder för att kunna identifiera strukturella förändringar som kan leda till en förbättrad biogasproduktion efter förbehandlingssteget.

Länk till Biogas2020