Huvudmeny

Brasilien-Sverige Waste Recovery 2012 (Avslutat )

Diarienummer

1011-10-62

Startdatum

2012-04-01

Slutdatum

2012-12-31

Högskolan i Borås arbetar tillsammans med Borås Stad, Borås Energi & Miljö AB och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med att överföra kunskap och teknik inom avfallshantering och resursåtervinning från Sverige till andra länder. Vi har inlett ett samarbete med flera länder bl a Brasilien. I detta projekt ska vi fortsätta samarbetet som förhoppningsvis kommer att leda till konkreta projekt, som att erbjuda kommersiella utbildningar gällande hållbar avfallshantering.

Arbetet i projektet bygger vidare på det arbete som genomfärdes 2011, se Brasilien-Sverige Waste Recovery i detta projekt har man för diskutioner  om en biogasanläggning kopplad till en lokal fruktmarknad i Fortaleza i samarbete med lokala aktörer.

I Macaé har diskussioner förts gällande uppgradering av deponigas. I Blumenau har man fört diskussioner kring pyrolys av kompsitmaterial innehållande metaller och polymerer för att möjlighgöra återvinning av metaller samt kostnadseffektiv biogasproduktion från avfall. Vid universitetet UFRN i Natal förs diskussioner gällande en biogasanläggning placerad på campus. Vid universitetet UFRJ i Rio de Janeiro sker samarbete gällande utbildning, forskning och innovation. Diskussioner med ytterligare städer i Brasilien har initierats.