Huvudmeny

Datadriven innovation: algoritmer, plattformar och ekosystem

Startdatum

2016-10-01

Slutdatum

2020-09-30

Synergiprojektet Data-driven innovation sträcker sig över fyra år, och omfattar 12 företag och 10 forskare.

Projektet är indelat i tre delprojekt/tre former av data-driven innovation. En viktig del i projektet handlar om att jämföra och integrera ansatser mellan delprojekten, för att på så vis hitta synergier. Projektet handlar om strategisk användning av data och analys, för att förbättra eller främja nya processer, produkter, tjänster och marknader. Huvudfrågan är: hur kan socio-tekniska resurser förbättra data-driven innovation i organisationer?

Delprojekten är

  • Software Algorithms for Data Analysis
  • Digital Platsforms for Service Innvoation
  • Ecosystem Strategies to Navigate Barriers

I projektet vill forskarna förbättra företagens möjligheter att skapa nya innovationer med hjälp av onyttjade datakällor och hitta verktyg i form av metoder, strategier och algoritmer som hjälper företag att eliminera eller undvika hinder och utveckla konkurrensfördelar

Till forskningsmiljön kan två forskningsprogram och två forskargrupper kopplas: Data Science and IT, Service and Management. Och forskargrupperna: Computer Science Lab and InnovationLab.

Samarbetspartners

Ellos Group
Ericsson
Hemtex
Illumineight
Pulsen
Tajitsu Industries AB
Tata Consultancy Services
SAS Institute AB
TeliaSonera
Tregamma
Vinga of Sweden
WSP Sverige AB