Huvudmeny

Datormodellering för förbättrad förbehandling av avfall för etanol- och biogasproduktion (Avslutat )

Diarienummer

342-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Målet med detta projekt är att använda datormodellering för att identifiera och förstå kemin som styr nedbrytningen av avfallsmaterial. Inledningsvis ligger fokus på material som innehåller lignocellulosa som finns i t.ex. papperstuber och bomullsbaserat avfall.

På längre sikt kommer dessa studier att utökas till material som innehåller keratin, t.ex. fjädrar. Dessa modelleringsstudier genomförs i ett nära samarbete med de experimentella studier kring dessa material som genomförs på Institutionen Ingenjörshögskolan.

Läs mer om projektet på engelska.