Huvudmeny

Design, textila uttryck och kultur

Diarienummer

1102-09-62

Startdatum

2010-01-02

Slutdatum

2012-12-31

Projektet vill undersöka det traditionella, textila och småskaliga hantverkets möjligheter att utveckla nya produktidentiteter, ny design och marknadsföring av dessa.

Hur kan tyst, handlingsburen profession och forskarkompetens samverka för att skapa, förnya och marknadsföra produkter? Det förs en diskussion på Textilhögskolan att det finns en dold resurs i den tysta kunskapen och spontana kreativiteten hos hantverkare som sällan eller aldrig kommer till uttryck i nya ekonomiskt bärkraftiga produkter. Vi är övertygade om att dessa humanistiskt/estetiska värden måste få en vetenskaplig granskning och dokumentation. Detta vill vi åstadkomma med en samproduktion mellan humanistiskt/estetiska forskare och företagare med en ännu levande hantverkspraktik baserad på en personlig, handlingsburen kunskap.

Läs slutrapporten om Design, textila uttryck och kultur (pdf)

Projektledare

  • Biträdande projektledare Christer Ahlberger, Göteborgs universitet

Forskare

Områden