Huvudmeny

Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter (Avslutat )

Diarienummer

709-08

Startdatum

2009-01-01

Slutdatum

2009-12-31

Detta projekt är inriktat mot etanolframställning från cellulosa med svampen zygomyceter. Dessa svampar är saprofyter. De kan växa på olika kolkällor i cellulosa och biprodukter, innefattade hexoser och pentoser.

Vissa zygomyceter, som t.ex. Mucor Indicus och Mucor Hiemalis producerar etanol som den viktigaste metaboliten. Dessutom kan deras cellmassa användas som fiskfodereller behandlas vidare till superabsorbenter.

Projektet omfattas av

  • hur Mucor indicus morfologi samt etanol och sockerhalt kan påeverka svampens tillväxt och produktivitet samt utbyte av etanol.
  • att studera olika arter och stammar av zygomyceter, som assimilerar olika sockerarter inom cellulosahydrolysat, och kan producera etanol med bra utbyte och prduktivitet. Dessutom, svampar som kan odlas vid högre temperatur i samband med SSF-processer är intressanta.

Forskare

  • Prof. Mohammad Taherzadeh
  • Patrik Lennartsson
  • Akram Zamani Forooshani

Projektledare

Finansiärer