Huvudmeny

Ej HLR – vårdpersonals praxis och rådande attityder kring att diskutera och upprätta ställningstagande om att avstå från hjärtlungräddning

Startdatum

2015-06-01

Slutdatum

2018-01-01

Projektets syfte är att kartlägga svensk vårdpersonals angivna hinder och möjligheter att diskutera med patienter om behandling med hjärt- lungräddning (HLR) i händelse av hjärtstopp, vid behov upprätta ställningstagande om att avstå från HLR, samt att informera om eventuella förhandsbeslut att avstå från HLR, som fattats på enbart medicinska grunder.

Kunskap om dessa hinder och möjligheter kan bidra till ett evidensbaserat underlag för utbildningsinsatser till berörd vårdpersonal. Detta kan i sin tur bidra till att stärka patientens autonomi avseende sin egen vård i livets slutskede. Forskningsresultaten kan ligga till grund för en fortsatt diskussion kring etiska frågeställningar i anslutning till HLR – i synnerhet vid förhandsbeslut om att avstå behandling – samt medicinsketiska frågeställningar i allmänhet.

Samtliga projektmedlemmar

  • Anders Bremer, Högskolan i Borås
  • Samuel Sandboge, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Anders Ågård, Göteborgs universitet
  • Rurik Löfmark, Karolinska institutet
  • Ewa Rosengren, Karolinska Universitetssjukhuset

Finansiärer