Huvudmeny

Förnyelsebara gröna plastkompositer med naturfibrer för tillämpning inom fordonsindustrin (Avslutat )

Diarienummer

684-11

Startdatum

2011-11-01

Slutdatum

2014-06-30

Projektet är ett vetenskapligt samarbete mellan Sverige och Korea. Under projektperiodens gång kommer forskare från Sverige och Sydkorea mötas vid ett flertal tillfällen för att ta del av varandras resultat.